Wyniki konsultacji społecznych

W dniach od 20 stycznia  do  3 lutego 2015 r. przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy i organizacjami pozarządowymi w zakresie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Mykanów.

Wójt Gminy Mykanów  informuje , że w wyniku konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi od mieszkańców
i organizacji pozarządowych.  

Projekt uchwały został  przekazany  pod obrady na najbliższej Sesji  Rady Gminy Mykanów.

Data opublikowania: 20:27, 6 lutego 2015

Kategorie: Aktualności