Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Gminie Mykanów

Mimo, że egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany w trudnym czasie i przy obostrzeniach sanitarnych jego wyniki są dobre.

Egzamin jest podstawą w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, która zakończyła się 12.08.2020r.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym od 16 do 18 czerwca 2020 r. przystąpiło 343 025 spośród 349 874 uczniów VIII klasy szkół podstawowych (ok. 98 proc.). Pozostali uczniowie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym tj. 7-9 lipca br. albo byli zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty. Około. 330 700 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w wersji standardowej, natomiast ok. 12 300 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w formie dostosowanej.

Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych:

– języka polskiego,

– matematyki,

– języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Średnie wyniki krajowe z poszczególnych przedmiotów: z egzaminu z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 59 proc., z matematyki – 46 proc., z języka angielskiego – 54 proc., z języka niemieckiego – 46 proc., z języka francuskiego – 72 proc., z języka hiszpańskiego – 66 proc., z języka rosyjskiego – 48 proc., z języka włoskiego – 57 proc. punktów możliwych do zdobycia.

Na terenie Gminy Mykanów do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 140 uczniów. Poniżej przedstawiamy średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów w naszej gminie:

– język polski 62,90% (140 zdających)

– matematyka 51,04% (140 zdających)

– język angielski 52,71% (139 zdających)

– język niemiecki 85% (1 zdający)

Data opublikowania: 12:32, 13 sierpnia 2020

Kategorie: Aktualności