Wykopki – I miejsce w konkursie „Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje”.

„Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2020- przedsięwzięcie naszej gminy  pn. Wykopki zdobyło I miejsce w kategorii Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje.

Zgodnie z regulaminem konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” została przyznana nagroda w wysokości 7000zł za zdobycie I miejsca w kategorii Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje. Nagroda musi być przeznaczona na wydatki majatkowe/bieżące na terenie nagrodzonego sołectwa, określone stosowną uchwałą zebrania wiejskiego.

Data opublikowania: 15:24, 3 listopada 2020

Kategorie: Aktualności