Wydłużenie linii nr 13 i 95 do Wierzchowiska

Od 1 sierpnia 2020 r.

wydłużenie linii nr 13 i 95 do Wierzchowiska

oraz korekty rozkładów jazdy linii 15 i 27

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że, od 1 sierpnia 2020 r.
nastąpi wydłużenie części kursów linii autobusowej nr 13 do Wierzchowiska.

Dla pasażerów zostają udostępnione nowe zespoły przystankowe:

  • JEMIOŁOWA (w pobliżu skrzyżowania ulicy Ludowej z Jemiołową);

  • WOLA KIEDRZYŃSKA (przy skrzyżowaniu DW483 z drogą prowadzącą do Wierzchowiska);

  • WIERZCHOWISKO – DŁUGA I (przy ul. Długiej w Wierzchowisku);

  • WIERZCHOWISKO – DŁUGA II (przy ul. Długiej w Wierzchowisku);

  • WIERZCHOWISKO (pętla przy szkole w Wierzchowisku).

Na całej długości nowego odcinka trasy linii nr 13 będzie obowiązywać miejska taryfa biletowa.

Rozkład jazdy linii nr 13 ulega niewielkiej korekcie we wszystkie dni tygodnia na całej trasie, a godziny i liczba kursów wydłużonych do Wierzchowiska zostały ustalone z Gminą Mykanów.

Uwaga! Linia autobusowa nr 95, kursująca ulicą Makuszyńskiego na czas przebudowy ul. św. Brata Alberta, również zostanie przedłużona do Wierzchowiska i będzie obsługiwała pasażerów na pętli wspólnej z linią nr 13 (przy skrzyżowaniu ulic Długiej
i Szkolnej). Na linii nr 95 również będą obowiązywały bilety według taryfy miejskiej.

Ponadto na wnioski pasażerów, nastąpi korekta kilku godzin kursów na liniach nr 15 i 27, pozwalająca lepiej skomunikować największe zakłady pracy przy ulicach Dekabrystów, Legionów, Kusięckiej i Strefowej.

Data opublikowania: 09:21, 23 lipca 2020

Kategorie: Aktualności