Wybory Samorządowe 2018

W związku z wyznaczeniem na dzień 21 października 2018 daty wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów utworzona została zakładka „Wybory Samorządowe 2018” w której umieszczane będą wszystkie ważne informacje  i dokumenty związane z tymi wyborami.

Obecne można tam znaleźć wzory dokumentów do zgłaszania komitetu wyborczego, oraz informacje Komisarza Wyborczego w Częstochowie I w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń komitetów wyborczych oraz kandydatów na członków Terytorialnych Komisji Wyborczych.

Data opublikowania: 08:20, 17 sierpnia 2018

Kategorie: Aktualności