Wybory ławników

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
/Dz. U. z 2023r. poz. 217 ze zm./ w terminie do 30 czerwca 2023r. można zgłaszać Radzie Gminy kandydatów na ławników do sądów okręgowych i rejonowych.

Zgłoszeń mogą dokonać:

  • prezesi właściwych sądów,

  • stowarzyszenia,

  • organizacje społeczne i zawodowe,

oraz

  • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Wzór karty zgłoszenia podano w Dz. U. Nr 121 z 2011 poz. 693, a niezbędne do załączenia dokumenty w art. 162 § 2-4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Do końca października 2023r. Rada Gminy dokona wyboru – 3 ławników.

Informacja: Biuro Rady Gminy tel. (34) 3288019Data opublikowania: 14:20, 10 maja 2023

Kategorie: Aktualności