Wybory do Izb Rolniczych

W dniu 28 lipca 2019 roku odbędą się wybory do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej. Izba Rolnicza to  instytucja samorządu rolniczego, reprezentująca interesy rolników, producentów rolnych oraz osób prowadzących gospodarstwa rolne.

            Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego (posiadające gospodarstwa rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy), płatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do rady powiatowej izby rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.

             W każdym powiecie ziemskim zostanie utworzona rada powiatowa izby rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. W gminie Mykanów wybieranych będzie dwóch członków tej rady ( okręg dwumandatowy). Rada Powiatowa izby wybiera, ze swego składu, po dwóch delegatów do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.

            Urząd Gminy sporządza spis członków izby rolniczej  uprawnionych do głosowania, który zostanie udostępniony do wglądu  w siedzibie Urzędu Gminy w Mykanowie  przez okres 5-ciu roboczych dni, w godzinach pracy urzędu, najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. w dniach od 15.07.2019 r. do 19.07.2019 r. Każdy rolnik może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie. Na terenie gminy czynny będzie jeden lokal wyborczy, który mieścił się będzie w siedzibie Urzędu Gminy w Mykanowie, ul. Samorządowa 1 (Biuro Obsługi Interesanta, bud. A – niski parter).  W dniu wyborów lokal będzie czynny w godzinach od 8.00 do 18.00.

            Szczegółowe informacje  o zasadach wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej można uzyskać na stronie internetowej www.sir-katowice.pl oraz  w biurach izby pod numerami telefonów:

Katowice – 32 258 04 45, Częstochowa – 34 368 15 12.

            Koordynatorem całości spraw związanych z przygotowaniem wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej na terenie gminy Mykanów jest Adam Wochal – inspektor ds. rolnictwa i rozwoju Urzędu Gminy w Mykanowie tel. 34 3288019 w. 33.

 

Data opublikowania: 14:22, 10 lipca 2019

Kategorie: Aktualności