Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Centrum Integracja w Katowicach prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zaprasza do projektu „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, którzy:

 • posiadają aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź umiarkowanym stopniu z współwystępującymi innymi schorzeniami
 • pozostają bez zatrudnienia i nie wykonują pracy zarobkowej
 • mieszczą się w przedziale wiekowym od 16 lat do 59 lat (w przypadku kobiet), do 64 lat (w przypadku mężczyzn).
   

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

 • staże( finansowane w ramach projektu)
 • indywidualne szkolenie zawodowe
 • warsztaty aktywizacji zawodowej
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia
 • indywidualne zajęcia praktyczne u pracodawcy
 •  szkolenie podnoszące kwalifikacje z kursem obsługi komputera
 • transport i opiekę asystentów osób niepełnosprawnychw uzasadnionych przypadkach
 • konsultacje z prawnikiem i innymi specjalistami
 • pomoc psychologa i doradcy zawodowego
 • wsparcie w kontynuacji nauki


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Kontakt: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w Katowicach, ul. Lompy 14 (pokój 416), Telefon: 505 606 661, 505 606 746  lub mailowy katowice@integracja.org

Data opublikowania: 08:58, 19 sierpnia 2014

Kategorie: Aktualności