Wsparcie dla dzieci z rodzin PPGR

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego oraz utrudnienia w dostępie do Internetu, co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci.

W Projekcie „Granty PPGR” postawiono za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

Gmina Mykanów przystąpiła do ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Partnerstwie z Politechniką Łódzką naboru i otrzymała grant w wysokości 97 500,00 zł na zakup laptopów dla dzieci z rodzin PPGR, które zostały zakwalifikowane w trakcie rekrutacji.

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku realizacji Projektu „Grant PPGR” Gmina Mykanów zakupi laptopy dla uczniów, pochodzących z rodzin PPGR, których złożone oświadczenia zostały pozytywnie zweryfikowane.

 

Data opublikowania: 13:00, 8 kwietnia 2022

Kategorie: Aktualności