Wolne stanowisko pracy w LGD „Razem na Wyżyny”

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik ds. administracyjnych, promocji i współpracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie od 13 do 21 stycznia 2020 r. (do godz. 13.00) w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem „Pracownik ds. administracyjnych, promocji i współpracy”.
Po zakończeniu postępowania konkursowego informacja o wynikach podana będzie na stronie internetowej LGD.

Treść ogłoszenia na stronie LGD

Data opublikowania: 13:30, 9 stycznia 2020

Kategorie: Aktualności