Wójt Gminy Mykanów zaprasza na spotkania informacyjne dla mieszkańców

ZAPROSZENIE

             Wójt Gminy Mykanów serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne i szkolenia dla osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na  założenie działalności gospodarczej i rozwój działalności gospodarczej.

            Organizatorem spotkań i szkoleń jest Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”, które dysponuje funduszami unijnymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Mykanów.

 

            Spotkanie informacyjne odbędzie się 25 i 31 sierpnia 2016 r o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie przy ul. Samorządowej 1a  i potrwa ok. 20 minut.  Na spotkaniu informacyjnym zostaną omówione limity środków na wszystkie konkursy ogłaszane przez Stowarzyszenie w okresie 2016 – 2020, harmonogram naborów wniosków oraz procedury konkursowe.

            Po spotkaniach informacyjnych, w godz. 15:30 – 18:30, odbywać się będą szkolenia: 25 sierpnia – dla osób, zainteresowanych pozyskaniem środków na założenie działalności gospodarczej oraz 31 sierpnia dla kobiet, które prowadzą działalność gospodarczą i chciałyby ubiegać się o dofinansowanie na jej rozwój.  

            Podczas szkoleń przedstawione będą warunki udzielenia dofinansowania, zasady wypełniania dokumentacji konkursowej m.in. wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu,        a także zasady oceny i wyboru projektów do dofinansowania.

            Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” organizuje również szkolenia w innych terminach na   na terenie pozostałych gmin partnerskich Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.   

 

Więcej informacji można uzyskać w biurze Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, telefonicznie – 34 374 00 01, 724 043 108, e-mail:biuro@razemnawyzyny.pl na stronie internetowej www.razemnawyzyny.pl

Data opublikowania: 12:56, 12 sierpnia 2016

Kategorie: Aktualności