Wójt Gminy Mykanów z absolutorium i wotum zaufania za rok 2018

Rada Gminy Mykanów po pozytywnych opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mykanów jednogłośnie przyjęła uchwały w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy  – Dariuszowi Pomadzie absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018 oraz udzielenia Wójtowi wotum zaufania. Podstawą podjęcia takich uchwał były opublikowane również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mykanów za rok 2018   oraz
Raport o stanie Gminy Mykanów za rok 2018

 

Data opublikowania: 14:20, 25 czerwca 2019

Kategorie: Aktualności