Wójt Gminy Dariusz Pomada z absolutorium

Zasadniczym tematem obrad XLIV sesji Rady Gminy Mykanów była dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy Mykanów z realizacji budżetu Gminy Mykanów w roku 2017. Radni bardzo pozytywnie odnieśli się do przedstawionego dokumentu i po wzięciu pod uwagę pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej zagłosowali jednogłośnie za udzieleniem Wójtowi Dariuszowi Pomadzie absolutorium za rok 2017.

Zapraszamy do zapoznanie się materiałem filmowym zrealizowanym przez kanał MykaNEWS

Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz Opinia RIO dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

Data opublikowania: 11:12, 25 czerwca 2018

Kategorie: Aktualności