Wojewódzkie ćwiczenie z zakresu zarządzania kryzysowego „Przejazd 19”

W dniu 06 listopada 2019 roku w Starym Cykarzewie  przy ul. Kolejowej odbyło się wojewódzkie ćwiczenie z zakresu zarządzania kryzysowego organizowane przez Wojewodę Śląskiego (Śląski Urząd Wojewódzki).
Tematem ćwiczenia była katastrofa komunikacyjna na przejeździe kolejowym, w wyniku której doszło do zderzenia autokaru, przewożącego 30 osób z pociągiem towarowym przewożącym materiały niebezpieczne (olej napędowy).W ćwiczeniu wzięło udział kilkanaście instytucji, służb inspekcji i straży, w tym Urząd Gminy w Mykanowie.

Głównym celem ćwiczenia było:

  • sprawdzenie współdziałania, koordynacji służb, inspekcji, straży i instytucji,
  • zintegrowanie procedur zarządzania kryzysowego z systemem zarządzania  bezpieczeństwem dla przewoźnika kolejowego,
  • sprawdzenie zasad powiadamiania i przepływu informacji o zagrożeniu pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w ćwiczeniu,
  • sprawdzenie, weryfikacja procedur,
  • szkolenie i doskonalenie umiejętności organizacji działań w terenie (ratowniczych, logistycznych, pomocy społecznej i psychologicznej,- użycie drona do działań operacyjnych.

Pierwszy etap ćwiczenia obejmował działania ratownicze polegające na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu, uwolnienie i ewakuację osób  z autobusu, segregację (triaż osób poszkodowanych) oraz udzielenie pierwszej pomocy medycznej, rozstawienie namiotów celem rozlokowania poszkodowanych w zależności od ich stanu zdrowia. Na tym etapie z Gminy Mykanów brały udział 4 jednostki OSP (Mykanów, Stary Cykarzew, Cykarzew Płn. i Borowno) i oczywiście w kolejności Państwowa Straż Pożarna. PSP zabezpieczała wyciek ON z cysterny, sorpcję i neutralizację  uwolnionej substancji, próbę uszczelnienia uszkodzonego zaworu cysterny oraz przepompowanie ON z uszkodzonej cysterny do pustej cysterny stanowiącej część składu. Podobne działania, jeżeli chodzi o płyny eksploatacyjne podjęto w autobusie przewożącym ludzi.

Policja zajęła się zabezpieczeniem miejsca katastrofy i działań ratowniczych, izolacją trenu oraz zapewnieniem drożności i bezpieczeństwa na drogach dojazdowych do miejsca zdarzenia. Podjęto działania zabezpieczające wraz z wyłączeniem sieci przez PKP PLK. Organizowano zaplecze niezbędne do rozpoczęcia triażu i przewiezienia poszkodowanych.

W kolejnym etapie po wykonaniu triażu przez SPZOZ  Stację Pogotowia Ratunkowego i udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowani sukcesywnie byli przewożeni przez Zespoły Ratownictwa Medycznego do szpitali, natomiast osoby nie hospitalizowane do wyznaczonego punktu. W wypadku uczestniczyło 30 osób, w tym 8 osób było lekko rannych, 9 ciężko rannych, które wymagały natychmiastowej pomocy. W tym miejscu zadaniem Urzędu Gminy w Mykanowie było zorganizowanie punktu dla osób nie poszkodowanych oraz wymagających hospitalizacji(tzw. pozorowany szpital). Punkt dla osób hospitalizowanych i nie hospitalizowanych wraz z podstawowym wyposażeniem, zapleczem sanitarnym został zorganizowany w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Starym Cykarzewie. Po zorganizowaniu punktów na miejsce przybyli interwenci psychologiczni, którzy zajęli się poszkodowanymi. Naszym zadaniem było również zorganizowanie punktu kontaktowego w ramach którego były zbierane informacje na temat osób poszkodowanych (przy udziale Policji) oraz ich kontaktu z rodzinami. Jednocześnie zapewniliśmy numer telefoniczny oraz korzystanie z poczty elektronicznej do kontaktów na bazie miejscowej Szkoły Podstawowej. Zapewniliśmy przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. Ponadto zorganizowaliśmy wydzielone miejsce wraz z wyposażeniem do wydania posiłku dla uczestników ćwiczenia. W tym miejscu chciałbym podziękować Pani Katarzynie Góra- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Cykarzewie za pomoc, wsparcie (w tym personelu szkoły) i bardzo dobrą współpracę w organizacji w/wym. punktów na etapie przygotowania do ćwiczenia, jak i w jego trakcie oraz Pani Dyrektor Przedszkola Barbarze Chyrzyńskiej za współpracę ze służbami biorącymi udział w ćwiczeniu.  Na tym etapie również zabezpieczono obsługę prasową zdarzenia, pobór próbek gleby, rozpoczęcie działań komisji kolejowej oraz działań Prokuratury, w związku z wypadkiem masowym oraz pozorowanymi ofiarami śmiertelnymi.

Trzeci etap ćwiczenia obejmował udrożnienie szlaku kolejowego, odholowanie autobusu, odjazd składu pociągu, odwiezienie pozorantów  oraz zakończenie działań.

Ze względu, iż było to ćwiczenie wojewódzkie związane z wypadkiem masowym wzięło w nim udział wiele służb, podmiotów i instytucji wraz z wyposażeniem( samochody, namioty,  sprzęt specjalistyczny w tym ciężki, kontenery, organizacja łaczności itp.) w celu zabezpieczenia działań. W ćwiczeniu wzięli   udział: Wojewoda Śląski wraz z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚlUW, Komendanci wojewódzcy PSP, Policji ze służbami, Szefowie służb medycznych z ratownikami medycznymi, przedstawiciele PKP PLK-ZLK w Częstochowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Prokuratury Okręgowej, Centrum Badań Kosmicznych PAN, 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Starosta Częstochowski  wraz z pracownikami, Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie, Wójt Gminy Mykanów wraz z pracownikami.

Opracował:
Kierownik RSOiZK Mariusz Merc

Data opublikowania: 09:28, 8 listopada 2019

Kategorie: Aktualności