Włączenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Borowno do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.