Wizyta Ambasadora Francji w Borownie

5 lutego na zaproszenie Senatora Rzeczypospolitej Polskiej; Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu dr Ryszarda Majera do Częstochowy przyjechał Pierre Levy Ambasador – Minister Pełnomocny Republiki Francji w Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród miejsc, które zechciał odwiedzić Ambasador był grób światowej sławy śpiewaka operowego Edwarda Reszke, którego losy związane były z miejscowością Borowno poprzez siostrę Emilię Michalską żonę jednego z ostatnich właścicieli Borowna. Na cmentarzu w Borownie o godzinie 11 zebrali się mieszkańcy Borowna, młodzież ze Szkoły Podstawowej, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z Borowna i Grabowej oraz liczni przybyli goście. Uroczystość oddania honorów uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Mykanów pod batutą Krzysztofa Witczaka. Zebranych powitał Wójt Gminy Mykanów a w szczególności delegację Ambasady Francuskiej w osobach JE Pierre Levy – Ambasadora Republiki Francji w Polsce, Frédéric de Touchet -Konsula generalnego Francji w Krakowie, Claire Bergé -przedstawicielkę kancelarii dyplomatycznej Ambasady Francuskiej w Polsce, Senatora Ryszarda Majera, Wójtów Gmin, których tereny związane są z Rodziną Reszków, a wród nich Jadwigę Zawadzką – Wójta Gminy Kruszyna, Pawła Militowskiego – Wójta Gminy Rędziny, Piotra Juszczyka – Wójta Gminy Kłomnice i Tomasza Gęsiarza – Wójta Gminy Mstów, Przewodniczącego rady Gminy Mykanów Włodzimierza Cichonia, przedstawicieli Fundacji Reszków, Stowarzyszenia Razem na Wyżyny, Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Borownie. Wójt Dariusz Pomada  przybliżył krótko powiązania historyczne rodu Reszków z miejscowością Borowno. Uroczystości rozpoczęto od odegrania hymnów Francji i Polski. Następnie głos zabrał Ambasador, który w swoim wystąpieniu wyraził wielkie zadowolenie z faktu że może osobiście oddać hołd sławnemu artyście, którego postać do dziś znana jest w Paryżu i całej Francji. Podkreślił również swoje zadowolenie, że Polacy nie zapomnieli o swoich sławnych przodkach i ciągle kultywują pamięć o nich. Duchową oprawą uroczystości była modlitwa za zmarłych, którą odprawił Proboszcz Parafii PW Św. Wawrzyńca w Borownie Ksiądz Kanonik Piotr Krzemiński. Następnie przybyli goście złożyli kwiaty na grobie. Delegację Gminy Mykanów stanowili Wójt Dariusz Pomada, Włodzimierz Cichoń Przewodniczący Rady Gminy Mykanów i Ewa Machoń – Skarbnik Gminy Mykanów.

Po zakończeniu uroczystości goście udali się do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borownie gdzie przed tablicą poświęconą patronowi Szkoły Edwardowi Reszke przedstawiono proces nadania imienia szkole oraz zaprezentowano wszelkie uroczystości cykliczne, które pozwalają przybliżać sylwetkę patrona i na swój sposób oddają pamięć tej sławnej osobie. Następnie Pan Krzysztof Wójcik z Fundacji Reszków opowiedział szczegółowo o historii związania się rodziny Reszków z Borownem i przyległymi do niego majątkami w Kłomnicach, Garnku, Skrzydlowie, Kłobukowicach. Opowiedział również o działaniach lokalnych samorządów, które próbują odtworzyć pamięć o sławnych polakach. Na zakończenie spotkania wręczono przybyłym gościom pamiątki a dyrekcja Zespołu Szkół zaprosiła na poczęstunek.

Data opublikowania: 15:25, 7 lutego 2017

Kategorie: Aktualności