Wieczornica Niepodległościowa w Starym Cykarzewie

Tradycją Szkoły Podstawowej w Starym Cykarzewie jest Wieczornica Niepodległościowa, uroczystość o charakterze szkolnym i środowiskowym.  22  listopada 2017 r. po raz szósty miała miejsce w murach naszej placówki. Tym razem tej wyjątkowej lekcji patriotyzmu dominowało hasło Kardynała  Stefana Wyszyńskiego: „ Musicie ducha hartować, aby móc jak orły przelatywać w  przyszłość Ojczyzny!”

Pani Dyrektor M. Chodecka rozpoczęła uroczystość i powitała przybyłych gości, a byli nimi : Wizytator KO Delegatury w Częstochowie Pani Edyta Świerczewska, Starosta Powiatu Częstochowskiego Pan Krzysztof  Smela, Radny Powiatu Częstochowskiego Pan Ignacy Palutek, Wójt Gminy Mykanów pan Dariusz Pomada, Przewodniczący Rady Gminy Mykanów pan Włodzimierz Cichoń wraz z radnymi, Kierownik Referatu Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia UG Pani Ewa Osuchowska, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych Pani Dorota Gębska, Dyrektor GOKiS w  Mykanowie Pani Adriana Moroń, Prezes BS w Mykanowie Pani Krystyna Skoczylas, Dyrektor ZST w Częstochowie Pan Rafał Piotrowski,  Prezes Stowarzyszenia Twórczego ETIUDA w Mykanowie Pan Zbigniew Kubat, Grupa Pasjonatów lokalnej historii : Pan Jan Szlama, Pan Roman Popenda, Pan Edward Cekus, Pan Jerzy Migoń, Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z Cykarzewa, Kocina, Broniszewa, Sołtysi Cykarzewa, Broniszewa, Kocina i Grabówki, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Starym Cykarzewie wraz z Przewodniczącą Panią Aleksandrą Smok oraz Rodzice, mieszkańcy Cykarzewa i okolic.

Następnie uczniowie naszej szkoły zaprezentowali przybyłym gościom oraz swoim rodzicom montaż słowno-muzyczny odwołujący się do tragicznych wydarzeń związanych z utratą niepodległości przez Polskę oraz walk Polaków o  odzyskanie niezawisłości państwowej. Patriotyczne wiersze i pieśni spowodowały, że nastrój wzruszenia, refleksji i patetycznego uniesienia udzielił się wszystkim zgromadzonym. W trakcie trwania spotkania mogliśmy zobaczyć prezentację multimedialną, nawiązującą do dwóch byłych nauczycieli, którzy pracowali w naszej szkole- Eugeniuszowi Stasieckiemu i Henrykowi Wódkiewiczowi. Zapisali się oni na kartach historii, nie tylko lokalnej, ale i  całego kraju. Są przykładem bohaterów, którzy oddali życie za Ojczyznę. Na  samym końcu zostały przedstawione slajdy z ubiegłego roku, kiedy to zostały odsłonięte pamiątkowe tablice powyższych bohaterów.  W programie goście zobaczyli także układ taneczny symbolizujący niewolę Polski i jej zwycięstwo, a  także polski taniec narodowy –Polonez. Szkolna uroczystość pokazała, że idea niepodległościowa bliska jest naszym uczniom oraz mieszkańcom Cykarzewa i  pobliskich okolic.

Po programie artystycznym głos zabrali zaproszeni Goście, którym wyrażamy wdzięczność za tak wiele pięknych słów pod adresem naszej szkoły, uczniów i  nauczycieli.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku znów spotkamy się na kolejnej, wyjątkowej lekcji patriotyzmu, bo „ …warto się czasem zasłuchać w grobów ciszę, by mowę wieków usłyszeć”.

 

Oprac. Joanna Rodziewicz
SP w Starym Cykarzewie

Data opublikowania: 09:51, 29 listopada 2017

Kategorie: Aktualności