Wieczornica Niepodległościowa w Starym Cykarzewie

Tradycją Zespołu Szkół w Starym Cykarzewie jest Wieczornica Niepodległościowa, uroczystość o  charakterze szkolnym i środowiskowym. 16 listopada 2016r. uroczystość ta – po raz piąty – miała miejsce w murach naszej placówki. W tym roku patronowało jej hasło: „O nich nie można zapomnieć…”. Było to zwieńczenie działań w ramach projektu dydaktyczno-wychowawczego o tym samym tytule, realizowanego w naszej placówce od września do listopada br., a poświęconego Eugeniuszowi Stasieckiemu i Henrykowi Wódkiewiczowi.

Podczas uroczystości upamiętniliśmy dwóch byłych nauczycieli, którzy pracowali w naszej szkole w okresie międzywojennym. Eugeniusz Stasiecki i Henryk Wódkiewicz zapisali się na kartach historii nie tylko lokalnej, ale i całego kraju. Są przykładem bohaterów, którzy oddali życie za Ojczyznę. Nauczamy i wychowujemy naszą młodzież w duchu patriotycznym, duchu umiłowania Ojczyzny. Pamiętamy o tych, którzy walczyli i zginęli w obronie Jej wolności. Realizacja w/w projektu jest tego świadectwem.

Eugeniusz Stasiecki ps. PiotrPoleskiPiotr Pomian (ur. 19  lutego 1913 w Radomiu, zm. 16 sierpnia 1944 w Warszawie) – nauczyciel, harcmistrz, szef Głównej Kwatery Szarych Szeregów „Pasieki” (1943-1944), zastępca naczelnika Szarych Szeregów (1944), jeden
z najwybitniejszych instruktorów harcerskich czasów wojny, kapitan AK, poległ w powstaniu warszawskim walcząc w harcerskim Batalionie „Zośka”. (wikipedia.org)
W roku szkolnym  1933/1934 pracował jako nauczyciel w szkole w Cykarzewie. Uczył wtedy m.in. przyrody, śpiewu, zajęć praktycznych. Założył w szkole drużynę harcerską.
Zginął 16 sierpnia 1944 dowodząc natarciem dwóch plutonów w okolicy ul. Stawki. Pośmiertnie awansowany do stopnia kapitana.

Henryk Bonifacy Wódkiewicz urodził się 6 czerwca 1899r. w Cykarzewie. Jego rodzicami byli Roch i Franciszka z Mondrzyków. Jako ochotnik walczył w szeregach 3. pułku strzelców podhalańskich podczas wojny polsko-bolszewickiej (1919 – 1920). W 1925r. został mianowany podporucznikiem. W 1928r. ukończył kurs w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty (porucznik piechoty rezerwy). W latach dwudziestych i trzydziestych pracował jako nauczyciel. Początkowo podjął pracę w rodzinnym Cykarzewie, gdzie z czasem  objął posadę kierownika szkoły po śmierci swego ojca Rocha Wódkiewicza. Później pracował w szkole częstochowskiej, a następnie był kierownikiem szkół powszechnych w Liszce oraz Mykanowie, gdzie sprawował także funkcję kapelmistrza.
W  czasie wojny przydzielony do 74 pułku piechoty. Został zamordowany w Charkowie w 1940r. Henryk Wódkiewicz wraz z innymi ofiarami zbrodni katyńskiej został mianowany na stopień kapitana w trakcie uroczystości „Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów”, która miała miejsce  na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w dniach 9-10 listopada 2007r.

Uroczystość upamiętnienia postaci Henryka Wódkiewicza i Eugeniusza Stasieckiego uświetnili swoją obecnością licznie przybyli Goście: Pani Alicja Janowska – Dyrektor KO w Katowicach Delegatura w Częstochowie, Pan Krzysztof Nabiałczyk i Pan Ignacy Palutek – Radni Powiatu Częstochowskiego, Pan Dariusz Pomada – Wójt Gminy Mykanów, Pan Włodzimierz Cichoń – Przewodniczący Rady Gminy Mykanów, Pani Maria Szczepanik – Sekretarz Gminy Mykanów, Pani Ewa Osuchowska – Kierownik Referatu Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia UG Mykanów, Pani Ewa Machoń – Skarbnik Gminy Mykanów, Pani Elżbieta Stachowska z synem Krzysztofem Stachowskim – siostrzenica Henryka Wódkiewicza, Pan Zbigniew Ciosk z małżoną – wnuk Henryka Wódkiewicza, Pani Krystyna Skoczylas – Prezes BS w Mykanowie, Pani Lidia Kiedrzynek – Dyrektor ZSP w Mykanowie, Pani Barbara Chyrzyńska – Dyrektor Przedszkola w Starym Cykarzewie, Pan Rafał Piotrowski – Dyrektor ZST w Cz-wie, Pan Krzysztof Witczak – Dyrektor Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie, Pan Grzegorz Półtorak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Kłobuck, Pan Zdzisław Gębski – Prezes LKS GROM Cykarzew, przedstawiciele Pasjonatów  lokalnej historii, Prezesi i Naczelnicy Ochotniczych  Straży Pożarnych  z Cykarzewa,  Kocina , Broniszewa, Pan Robert Konieczko – Prezes Fundacji  „Energia jest w nas”, Sołtysi Cykarzewa, Broniszewa, Kocina, Grabówki, Rada Rodziców Zespołu Szkół w Starym Cykarzewie, Mieszkańcy Cykarzewa i okolic.

Całość poprzedził występ Orkiestry Dętej z Mykanowa  pod kierunkiem kapelmistrza Pana Krzysztofa Witczaka. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło odsłonięcie  tablic pamiątkowych poświęconych  naszym bohaterom – Henrykowi Wódkiewiczowi i Eugeniuszowi Stasieckiemu. Odsłonięcia dokonali Wójt Gminy Mykanów Pan Dariusz Pomada oraz członkowie rodziny Henryka Wódkiewicza – Pani Elżbieta Stachowska z synem Krzysztofem Stachowskim i wnuk Zbigniew Ciosk z żoną, po czym nastąpiło poświęcenie tablic przez  ks. wikarego Sławomira  Berdysa z parafii pw. św. Stanisława BM w Starym Cykarzewie.

Po oficjalnej części uroczystości został przedstawiony montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół w Starym Cykarzewie. Występujący wierszem i pieśnią podkreślili podniosły charakter spotkania oraz udowodnili, że bliska jest nam idea niepodległościowa. Poezja patriotyczna, śpiew ukazały tragiczne losy naszej Ojczyzny, a także długą drogę walk  o wolną Polskę. Ta piękna lekcja patriotyzmu każe nam pamiętać o przestrogach Marszałka Józefa Piłsudskiego, który mówił, że „Naródktóry nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.”
Po programie artystycznym głos zabrali zaproszeni Goście, którym udzielił się nastrój refleksji
i zadumy nad minionym czasem. Pani dyrektor mgr Małgorzata Chodecka odczytała list Pana Franciszka Skrzypczyka żołnierza AK, 98-letniego ucznia Henryka Wódkiewicza. W liście skierowanym do uczniów
i nauczycieli ZS w Starym Cykarzewie wyraził On wdzięczność za podtrzymywanie pamięci o ludziach, którzy mieli swój wkład w budowę niepodległej Polski. Wnuk Henryka Wódkiewicza, pan Zbigniew Ciosk przekazał szkole pamiątkę rodzinną – jedno z ostatnich zdjęć naszego bohatera. Portret z pewnością zawiśnie w godnym miejscu.

Żywimy nadzieję w przyszłym roku znów spotkamy się na kolejnej lekcji patriotyzmu, pamiętając, że „Ludzie żyją tak długo, jak inni pielęgnują pamięć o nich.”

 

Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem Pana Jana Szlamy, pasjonata historii lokalnej. Dzięki zgromadzonym przez Niego przez lata materiałom, a także dzięki Jego cennym wskazówkom szkoła może podejmować działania, których celem jest ocalenie od zapomnienia historii naszej małej Ojczyzny.

 

Działania realizowane w naszej szkole w ramach projektu dydaktyczno-wychowawczego „O nich nie można zapomnieć – Eugeniusz Stasiecki i Henryk Wódkiewicz” :

 • zapoznanie społeczności uczniowskiej z sylwetkami naszych bohaterów
  • montaż słowno-muzyczny
  • prezentacja multimedialna
 • konkursy tematyczne:
  •  konkurs na najładniejszą gazetkę klasową
  • konkurs plastyczny na portret Eugeniusza Stasieckiego i Henryka Wódkiewicza
  • międzyklasowy konkurs wiedzy o bohaterach projektu
  • konkurs na wiersz poświęcony Eugeniuszowi Stasieckiemu i Henrykowi Wódkiewiczowi
 • specjalne wydanie gazetek szkolnych – „Gimbuś”, „Lustro szkoły”
 • odsłonięcie tablic pamiątkowych poświęconych naszym bohaterom
 • Wieczornica Niepodległościowa.

oprac. Edyta Nadolska
ZS w Starym Cykarzewie

 

Data opublikowania: 08:51, 24 listopada 2016

Kategorie: Aktualności