Wakacyjne dyżury przedszkoli

Informujemy, że w roku 2018 planowane są dyżury gminnych placówek wychowania przedszkolnego zgodnie z poniższym wykazem. Dyżury obejmować będą teren północny i południowy gminy wg poniższego grafiku:

Teren północny:

  • Przedszkole w Mykanowie
  • Przedszkole w Starym Cykarzewie
  • Przedszkole w Borownie
  • Oddział przedszkolny w Starym Kocinie
  • Oddziały przedszkolne w Starym Broniszewie

Teren południowy:

  • Przedszkole w Wierzchowisku
  • Przedszkole w Lubojnie
  • Przedszkole w Kuźnicy Kiedrzyńskiej
  • Oddziały przedszkolne w Radostkowie

 

Lp.

Termin dyżuru

Nazwa placówki
Teren północny

Nazwa placówki
Teren południowy

 

 

1.

 

02.07.2018 – 13.07.2018

 

ZSP w Mykanowie

 

ZSP w Lubojnie

 

 

 

2.

 

16.07.2018 – 27.07.2018

 

SP Broniszew

 

 

P.Kuźnica Kiedrzyńska

 

 

3.

 

30.07.2018 – 10.08.2018

 

SP Stary Kocin

 

 

SP Radostków

 

 

4.

 

13.08.2018 – 24.08.2018

 

P. St. Cykarzew

 

 

ZSP Wierzchowisko

 

 

5.

 

 

27.08.2018 – 31.08.2018

 

ZSP Borowno – cała gmina

 

 

Zgłoszenia będą przyjmowane w przedszkolach wybranych przez rodziców zgodnie z grafikiem dyżurów, w terminie do 31 maja 2018r.

Podobnie jak w latach poprzednich ciepły posiłek będzie zagwarantowany w przypadku liczby zgłoszonych przedszkolaków 10 osób i więcej. Jeśli zgłoszonych dzieci jest mniej niż 10, to otrzymują suchy prowiant i herbatę.

Opłaty za wyżywienie i pobyt powyżej 5 godzin pobierane będą w pierwszym dniu pobytu dziecka za cały zgłoszony czas pobytu. W przypadku nieobecności dziecka zwrot opłat możliwy tylko w uzasadnionych sytuacjach zgodnie z zapisem w umowie.

 

Data opublikowania: 09:35, 16 maja 2018

Kategorie: Aktualności