Wielki sukces Szkoły Podstawowej w Wierzchowisku

Zespół uczniów z klasy II i III Szkoły Podstawowej w Wierzchowisku zajął I miejsce w zimowym etapie Ogólnopolskiego Projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”. Konkurencja była ogromna, gdyż rywalizowali ze sobą uczniowie z 530 szkół z całej Polski. Projekt realizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Doskonale wpisuje się w podstawę programową MEN i jest objęty honorowym patronatem przez pierwszą damę Agatę Kornhauser- Dudę.

Projekt ma charakter ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Uczy nie tylko pracy w grupie, w zespole. Przede wszystkim edukuje, skłania do zmiany stylu życia i złych nawyków żywieniowych. Poprzez wspólne działania Uczniów, Nauczycieli i Rodziców uświadamia wszystkim, jak ważne jest zdrowe odżywianie i aktywność sportowa. Zespół uczniów pod nazwą „Czereśniowy sad” pod opieką pani Wiesławy Nowak, Beaty Waryś i Joanny Kubik od początku roku szkolnego 2016/17 realizował stawiane przed nim kolejno zadania w trzech etapach: „Jesień”, „Zima” i „Wiosna”.

Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania, m.in. przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu oraz ostrzeganie przed tymi, które są szkodliwe. Ważnym zadaniem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem twórców projektu jest także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną. Projekt ten daje także wszystkim dzieciom ogromne możliwości zaistnienia, każdemu na swój sposób.

I miejsce uzyskaliśmy dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich Uczniów, pomocy i pracy ich Rodziców, wsparcia i życzliwości pani Dyrektor Renaty Majewskiej oraz Grona Pedagogicznego naszej szkoły. Projekt ten wymagał wielostronnej współpracy i dzięki temu zintegrował także całą społeczność naszej miejscowości. Pragniemy przedstawić kilka ciekawych działań, które prawdopodobnie zapewniły nam I miejsce w projekcie Etapu Zimowego. Przewodnim tematem tego etapu była WODA:

Lekcja: „Źródło życia i zdrowia – woda”. Na zajęcia zaprosiliśmy nauczycielkę chemii. Pani Ania Górska przybyła z odpowiednim zestawem probówek. Dzięki licznym doświadczeniom z użyciem śniegu, lodu i wody uczniowie naocznie mogli się przekonać, że woda występuje w trzech stanach skupienia (gazu, ciała stałego, cieczy) oraz poznać jej chemiczny skład – H2O.Uczniowie malowali płynący strumień przez pustynię, robili doświadczenia z wodą, rozwiązywały krzyżówki i przygotowywali własny zdrowy napój smakowy.Uczniowie dowiedzieli się, że człowiek bez wody może żyć 7 dni, że dla prawidłowego funkcjonowania organizmu powinien codziennie pić 2 litry wody. Wykorzystując informację, że ciało ludzkie w 2/3 składa się z wody, zamalowywali na niebiesko otrzymaną postać. Dyskutowali na temat oszczędzania wody, zanieczyszczeń i jej roli w przyrodzie.

Uczniowie zespołu „Czereśniowy sad” wymyślili i wykonali w kilkuosobowych grupach

maskotki WODOLUBKA. Była to postać zabawna i oryginalna „co o zdrowie swoje dba i wodę pije co dnia”. W małych grupach dzieci wykonały prace płaskie i przestrzenne z połączenia różnych materiałów.

Na forum klasy i szkoły uczniowie przedstawili z pomocą Wodolubka kampanię reklamującą picie wody. Były to hasła i rymowanki, plakaty, piosenki oraz układy taneczne. O jej sukcesie może świadczyć fakt , że nasi wychowankowie teraz częściej przynoszą do szkoły wodę niż słodkie napoje. Woda po prostu stała się cool.

Grupa „Czereśniowy sad” wystawiła teatrzyk, który opowiadał o zaletach owoców i warzyw, zachęcając do ich jedzenia. Uczniowie podzieleni na trzy zespoły postanowili, że zrealizują przedstawienie pod hasłem „BITWA NA WITAMINY”, czyli sporu warzyw i owoców o to, które z nich są ważniejsze dla zdrowia. Uczniowie z pomocą nauczycieli rozdzielili między siebie zadania, doskonalili swoje umiejętności aktorskie na próbach i pomagali w tworzeniu dekoracji. Samodzielnie lub z rodzicami przygotowali kolorowe stroje, rekwizyty oraz tworzyli niektóre wierszyki i zagadki. Na przedstawienie przybyli wszyscy nauczyciele i uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzice. Teatrzyk w zabawny sposób promował zdrowe odżywianie się i picie wody. Uczniowie w ten sposób przekazali swoją wiedzę całej społeczności szkolnej i zachęcali do wspólnych działań.

Grupa „Czereśniowy sad” postanowiła również „podejść do wody” empirycznie i 28 lutego wraz z uczniami starszych klas zwiedzała Planetarium w Częstochowie. Film „Lodowe Krainy”, obejrzany w kinie sferycznym, pokazywał delikatną równowagę między wodą, lodem i organizmami żywymi. Obraz przeniósł nas do obszarów podbiegunowych, ukazując ekosystemy, które tam funkcjonują i ich wpływ na przetrwanie człowieka.

Kolejnym działaniem na rzecz poszerzania wiadomości o wodzie była wycieczka do ujęcia wody pitnej w Wierzchowisku. Uczniowie obejrzeli prezentację pt. „Woda – drogocenne dobro”, z której dowiedzieli się między innymi o tym, że woda jest potrzebna do wytwarzania wszystkich produktów. Badali też jej właściwości, przeprowadzając doświadczenia. Zwiedzali między innymi stację usuwania z wody azotanów, oczyszczalnię ścieków i ozonownię.

Ważnym elementem tego Projektu jest pedagogizacja rodziców, którzy uczestniczyli w licznych zebraniach, prelekcjach i prezentacjach multimedialnych na temat zdrowia. Podczas tych spotkań rodzice mogli też oglądać prace i zdjęcia z działań związanych

z Projektem. Swoje relacje zamieszczaliśmy na szkolnej stronie http://szpwierzchowisko.szkolnastrona.pl

Program „Zdrowo jem, więcej wiem!” przyczynił się do przekonania rodziców i uczniów, iż woda jest niezbędna do życia i trzeba pić ją w określonych ilościach. Przekonanie dzieci o ogromnej roli wody jest wartością nie do przecenienia. To nie tylko wkład w sukcesy szkolne, lecz przede wszystkim długofalowa inwestycja w zdrowie, właściwy rozwój fizyczny i psychiczny młodego człowieka.

Dziękujemy wszystkim Osobom, które wsparły nas swoją wiedzą i zaangażowaniem w trakcie realizacji projektu!

Opracowanie:
Beata Waryś, Wiesława Nowak, Joanna Kubik

Data opublikowania: 10:26, 12 maja 2017

Kategorie: Aktualności