W dniu 30 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Mykanowie zakończyła realizację projektu pt. „Szkoleni by ratować – organizacja szkoleń specjalistycznych dla strażaków OSP”

W dniu 30 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Mykanowie zakończyła realizację projektu pt. „Szkoleni by ratować – organizacja szkoleń specjalistycznych dla strażaków OSP”. Projekt zrealizowany został we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Razem na wyżyny” w ramach projektu grantowego Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość zrealizowanego projektu to 25 tys zł.

W ramach projektu zorganizowano szkolenia dla 18 druhów z 7 jednostek OSP z 4 gmin z terenu LGD Razem na wyżyny.

4 strażaków ukończyło 2-tygodniowy kurs (110 godzin) pilarza-drwala, operatora pilarki. Kurs odbył się w Żorach z dużym naciskiem na działania praktyczne. Wszyscy uczestnicy uzyskali zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych umiejętności.

6 strażaków ukończyło kurs operatora bezzałogowych statków powietrznych (dronów). 4 druhów uzyskało kwalifikacje do wykonywania operacji w kategorii „szególnej” NSTS – 01 do 4 kg, natomiast 2 kolejnych do wykonywania operacji w kategorii „szególnej” NSTS – 01, NSTS – 02, NSTS – 05, NSTS – 06 do 25 kg – są to największe uprawnienia możliwe do uzyskania dla cywilnych operatorów dronów. Szkolenie odbyło się w systemie e-learning, wykładów odbywających się w strażnicy OSP Mykanów oraz na terenie miejscowości Mykanów (loty).

8 strażaków ukończyło 6-dniowy Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zajęcia odbywały się w strażnicy OSP Mykanów. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin końcowy i uzyskali tytuł „ratownika”.

Ponadto z projektu zakupiony został projektor oraz ekran projekcyjny, które były wykorzystywane podczas szkoleń.

Wniosek grantowy o pozyskanie grantu napisał Radny Gminy Mykanów Piotr Gonera, był on również koordynatorem projektu.

OSP Mykanów serdecznie dziękuje Lokalnej Grupie Działania „Razem na wyżyny” za wszelką uzyskaną pomoc podczas realizacji zadania.

 

Data opublikowania: 09:34, 1 lipca 2021

Kategorie: Aktualności