Uzupełniający nabór na rachmistrzów spisowych

Gminny Komisarz Spisowy w Mykanowie ogłasza otwarty i konkurencyjny uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: do 16-07-2021 r.

Szczegółowe informacje o naborze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Data opublikowania: 12:54, 8 lipca 2021

Kategorie: Aktualności