Uwaga Rolnicy poszkodowani w wyniku suszy lub powodzi w 2018 r.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2018 r. producenci rolni, u których szkody w uprawach spowodowane suszą lub powodzią objęły co najmniej 30 % do 70 % danej uprawy, mogą od dnia 26 września składać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa -wnioski o dotację w wysokości 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych.

Podstawą uzyskania pomocy jest załączeniu do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisje powołaną przez wojewodę wraz z adnotacją wojewody na tym protokole potwierdzającą wystąpienie szkody wynoszącej powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej.

W załączeniu Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: pismo

Data opublikowania: 12:55, 1 października 2018

Kategorie: Aktualności