Uwaga Rolnicy! Handel zwierzętami w Żarkach.

Targ zwierzęcy powrócił na Targowisko Miejskie w Żarkach. Gmina wykonała inwestycję, która pozwala rolnikom na legalny handel zwierzętami gospodarskim w cywilizowanych warunkach.

Gmina Żarki zakończyła prace na największym w północnej części województwa śląskiego targu. Dzięki inwestycji przygotowano wymagane przepisami prawa warunki do obrotu zwierzętami. Targ w Żarkach jest jednym w tej części regionu z odpowiednim pozwoleniami służb weterynaryjnych.

 

Najważniejszym elementem wykonanej modernizacji była poprawa warunków sprzedaży na placu targowym, na którym prowadzony jest obrót zwierzętami, w tym utwardzenie placu, oświetlenie, przyłączenie i zapewnienie dostępu do bieżącej wody przeznaczonej do napojenia gromadzonych zwierząt, wydzielenie miejsca przeznaczonego do izolacji zwierząt agresywnych lub chorych, z miejsc dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, remont rampy do wyładunku zwierząt, prace kanalizacyjne, montaż barierek.

Dzięki tym działaniom rolnicy mogą dokonywać w odpowiednich warunkach zbycia lub zakupu zwierząt. Handel zwierzętami gospodarskimi odbywa się w środy i soboty w godz. od 7.00 do 13.00 w okresie od 1 kwietnia do 30 września, w okresie od 1 października do 31 marca w godz. 8.00 – 13.00.

Osoby prowadzące sprzedaż zwierząt mają obowiązek: legitymować się stosownymi zezwoleniami, świadectwami umożliwiającymi handel zwierzętami oraz muszą zabezpieczyć urządzenia (klatki) ze sprzedawanymi zwierzętami przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Ze strony Gminy Żarki do obsłużenia targu zwierzęcego zapewniony jest przeszklony pracownik.

Wjazd na targ ze zwierzętami zalecany od strony ul. Ofiar Katynia (DW nr 789).

Warto dodać, iż w wyniku modernizacji w obrębie targu przybyło parkingów (180 miejsc), chodników i dróg. Do dyspozycji klientów i kupców oddano wyremontowany budynek socjalny z zapleczem sanitarnym (toalety, w tym dla osób niepełnosprawnych, przewijak) przy ul. Piaski 12. Działa tu 24 h bankomat Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie.

          

                  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Data opublikowania: 10:34, 27 czerwca 2014

Kategorie: Aktualności