UWAGA! Nowe pojemniki na odpady

Gmina Mykanów zakupiła dla mieszkańców fabrycznie  nowe pojemniki na odpady zmieszane. Pojemniki opisane są nazwą „Gmina Mykanów” i są ponumerowane. Pojemniki zostaną przekazane mieszkańcom bezpłatnie na podstawie umowy bezpłatnego użyczenia. Jednocześnie informujemy, że w marcu firma PZOM Strach zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów zmieszanych  będzie zabierała  pojemniki na odpady zmieszane. Prosimy o wystawienie pojemników.

Pierwszy odbiór odpadów zmieszanych  z nowych pojemników odbędzie się w miesiącu kwietniu br.

Orientacyjne terminy dostarczania pojemników na odpady zmieszane:

  • 26 luty – 1 marca 2018 r.–  Czarny Las, Kuźnica Kiedrzyńska , Kuźnica Lechowa
  • 2 – 6 marca 2018 r. – Lubojna, Tylin, Florków, Pasieka , Lubojenka
  • 7 – 9 marca 2018 r.  – Stary Cykarzew , Cykarzew Północny

Z przyczyn obiektywnych powyższe terminy mogą ulec zmianie.

 

Data opublikowania: 12:03, 23 lutego 2018

Kategorie: Aktualności