T L E N E K   W Ę G L A (C Z A D)

Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzenie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenie mózgu oraz innych narządów.

Pamiętaj!

Jeśli używasz węgla i drewna dokonuj przeglądów nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego lub oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku.

 

Objawy zatrucia tlenkiem węgla:

ból głowy, ogólne zmęczenie, duszności, trudności z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny, senność, nudności.

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, a także zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i -jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

 

Jak ratować zaczadzonego?

Należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:

  • natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia usunąć truciznę,
  • jak najszybciej wynieś go na świeże powietrze,
  • rozluźnij mu ubranie – rozepnij pasek, guziki, ale nie rozbieraj go, gdyż  nie można doprowadzić do jego przemarznięcia.

Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie przystąp do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

Wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe – 999, straż pożarną – 998 lub 112.

 

Co zrobić, aby być bezpiecznym?

  • Zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń,
  • Stosuj mikrowentylację okien i drzwi,
  • Nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
  • Za pomocą fachowców dokonuj okresowych przeglądów komina, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej,
  • Nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeśli nie są wentylowane,
  • zainstaluj czujki tlenku węgla w tej części domu, w której sypia Twoja rodzina. To bardzo skuteczne urządzenia, które nie jedno życie już uratowały. Tylko Twoja czujka pozwoli Ci stwierdzić obecność tlenku węgla. W sprzedaży są także urządzenia wykrywające jednocześnie tlenek węgla i inne groźne substancje.

 

 

Data opublikowania: 09:26, 20 grudnia 2013

Kategorie: Obrona Cywilna - Ochrona ludności