Zgodnie z ustaleniami z narady koordynacyjnej w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF), która miała miejsce w dniu 3 stycznia 2018 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, w załączeniu przekazujemy ulotki opracowane przez Główny Inspektorat Weterynarii. W ocenie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach głównym wektorem przemieszczenia choroby na teren województwa może być czynnik ludzki. Może się to zdarzyć poprzez przewożenie mięsa zarażonych dzików ze wschodniej części kraju lub poprzez przewóz żywności zza wschodniej granicy.

Szczególnie narażone są parkingi położone w pobliżu obszarów leśnych, gdzie mogą przebywać dziki poszukujące pozostałości żywności. Dlatego w opinii WLW należy podjąć działanie uświadamiające i organizacyjne w stosunku do zarządców dróg i parkingów, oraz podległych Państwu służb komunalnych, mające na celu zwiększenie częstotliwości opróżniania śmietników, by nie zalegały w nich resztki jedzenia, a także poprzez umieszczenie na parkingach ulotek dotyczących postępowania z resztkami żywności.

Ulotka – Apel do hodowców trzody

Ulotka – Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika

Ulotka – Resztki jedzenia

 

Data opublikowania: 10:48, 16 stycznia 2018

Kategorie: Aktualności