Utylizacja azbestu

Urząd Gminy Mykanów informuje właścicieli nieruchomości, którzy zdemontowali z dachów wyroby zawierające azbest (eternit) lub w terminie do 15.10.2015 roku zamierzają zdjąć takie pokrycia, że Gmina Mykanów podejmuje działania w celu pozyskania środków finansowych na ich demontaż, transport i unieszkodliwienie.

W związku z tym prosi się zainteresowanych o zgłaszanie swoich potrzeb w siedzibie Urzędu Gminy Mykanów Budynek B, w pokoju 3 , w terminie do 29 maja 2015 r. – poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 7:30 do 15:00. Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie pod nr 34/3288 019 wew. 34

Wzór wniosku do wypełnienia znajduje się w załączniku.

Do wniosku należy dołączyć:
– kolorowe zdjęcie budynku (dachu) lub zgromadzonego na działce azbestu (eternitu), wraz z opisem zawierającym dokładny adres.

Wniosek do pobrania   tutaj    lub w siedzibie Urzędu Gminy Mykanów Budynek B, I piętro w pokoju 3 oraz w Biurze Obsługi Interesanta

Data opublikowania: 09:46, 27 kwietnia 2015

Kategorie: Aktualności