Zamknięcie drogi w Woli Kiedrzyńskiej w dniu 29.10.2019 r.

Firma STRABAG, wykonawca zadania: „Kontynuacja robót związanych z budową Autostrady Al na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających” informuje, że z uwagi na konieczność natychmiastowego wykonania włączenia wodociągu W3 w skrzyżowaniu w Woli Kiedrzyńskiej ul. Mykanowskiej i Akacjowej zgłaszamy awaryjną zmianę czasowej organizacji ruchu wg. załączonego szkicu. Funkcjonujący wodociąg znajduje się w stanie wskazującym na możliwość wystąpienia awarii, w związku z powyższym należy go niezwłocznie przełączyć na nowo wybudowany odcinek sieci. Sprawne wykonanie w/w prac wiąże się z koniecznością zamknięcia wjazdu na ul. Akacjową od strony ul. Mykanowskiej. Dojazd do i z Częstochowy możliwy będzie wytyczonym objazdem: przez Lubojnę ul. Leśną, Czarny Las ul. Poprzeczną, ul. Częstochowską do Antonowa i ronda na ul. Ludowej (w dzielnicy Kiedrzyn). Prace prowadzone będą od godziny 8:00 do godziny 20:00 w dniu 29.10.2019

Szkic tymczasowej organizacji ruchu

Data opublikowania: 14:24, 28 października 2019

Kategorie: Aktualności