Usługa tłumaczenia migowego

 

Zgodnie z art.9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o języku migowym i innych środków komunikowania się /Dz. U. Nr 209 poz. 1243/ zawiadamiam , że Urząd Gminy w Mykanowie udostępnia usługę pozwalającą na komunikowanie się osób uprawnionych wyżej wymienioną ustawą.

 

 

Osoby uprawnione zamierzające skorzystać z usługi w zakresie komunikowania się proszone są o zgłoszenie tego zamiaru w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Mykanowie. Prosimy o zgłoszenie co najmniej na 3 dni robocze wcześniej (z wyjątkiem sytuacji nagłych) przed dniem, w którym ma się odbyć rozmowa w języku migowym.

 

Szczegółowe informacje o sposobie załatwienia sprawy znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów

 

 

 

Zgodnie z art.9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o języku migowym i innych środków komunikowania się / Dz. U. Nr 209 poz. 1243/ zawiadamiam , że Urząd Gminy w Mykanowie udostępnia usługę pozwalającą na komunikowanie się osób uprawnionych wyżej wymienioną ustawą.

Osoby uprawnione zamierzające skorzystać z usługi w zakresie komunikowania się proszone są o zgłoszenie tego zamiaru do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mykanowie, gdzie zatrudniony jest pracownik, który ukończył kurs języka migowego.

Prosimy o zgłoszenie co najmniej na 3 dni robocze wcześniej (z wyjątkiem sytuacji nagłych) przed dniem, w którym ma się odbyć rozmowa w języku migowym.

Zgłoszenie może nastąpić w formie pisemnej / według załączonego wzoru / lub za pośrednictwem innej osoby.

 

Data opublikowania: 08:32, 15 listopada 2012

Kategorie: Aktualności