Uroczystość strażacka w Kuźnicy Kiedrzyńskiej

W dniu 13 maja b.r.  odbyła się uroczystość związana z 10-leciem reaktywowania działalności jednostki OSP w Kuźnicy Kiedrzyńskiej, przekazaniem, poświęceniem samochodu pożarniczego średniego Mercedes 814D, garażów  oraz  Gminnym Świętem Dnia Strażaka. W święcie udział wzięło 11 jednostek OSP, OSP Biała z gminy Kłobuck oraz OSP z gminy Mykanów (OSP Stary Broniszew, Cykarzew Płn. Stary Cykarzew, Stary Kocin, Borowno, Mykanów, Rybna, Radostków, Lubojna).

Obok pododdziałów  uformowały się  także poczty sztandarowe z  tychże jednostek. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta z Mykanowa pod batutą kapelmistrza Krzysztofa Witczaka. W święcie licznie uczestniczyli mieszkańcy Kuźnicy Kiedrzyńskiej, oraz osoby z innych miejscowości gminy Mykanów.

Uroczystość składała się z 2-óch części:

Najpierw msza święta w intencji strażaków, którą celebrowali ksiądz proboszcz Marek Cerkowniak  i ksiądz Edward Postawa z parafii Biała. Następnie część oficjalna, która przebiegała zgodnie z ceremoniałem w Ochotniczych Strażach Pożarnych składająca się z następujących elementów:

 • złożenie meldunku o gotowości OSP do rozpoczęcia uroczystości,
 • uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt,
 • powitanie zaproszonych gości,
 • zapoznanie zebranych z krótką informacją n.t tutejszej jednostki, to jest z jej najważniejszymi wydarzeniami jakie miały miejsce podczas funkcjonowania,
 • symboliczne przekazanie i poświecenie  samochodu średniego pożarniczego Mercedes 814 D.(autopompa, szybkie natarcie, beczka 700 l.) sfinansowanego ze środków Gminy Mykanów,
 • przekazanie nowo wybudowanych garaży dla OSP przez Gminę Mykanów. Jest to konstrukcja stalowa z płyty warstwowej kryty blachą o pow. użytkowej  91 m2, z dwoma stanowiskami na pojazdy pożarnicze z bramami  segmentowymi oraz utwardzonym placu przy garażach na łączną kwotę  131 718,00 zł. Garaż wybudowano w okresie 2015-2017 rok. Także OSP  wniosła swój wkład – wykopano fundamenty pod garaż, wykonano zbrojenie tych fundamentów, wylano podłoże w garażach, brano udział przy utwardzaniu  placu przy garażach. Wymienione prace oszacowano na około 7000,00 zł.,
 • przekazanie listu gratulacyjnego dla OSP przez Wójta Gminy,
 • wręczono odznaki dla druhów miejscowej jednostki, którzy w szczególny  sposób zasłużyli się dla  rozwoju oraz umacniania ochrony p. poż. oraz za   społeczną służbę. Uchwałą Prezydium ZOP ZOSP RP odznaką –Wzorowy  Strażak odznaczeni zostali: Damian Marendowski, Damian Polak, Mateusz  Biskup, Piotr Gondro, Roland Kwasek, Rafał Sekret, Eugeniusz Kokot,  Mieczysław Kokot oraz strażak z OSP Stary Kocin – Migoń Szymon,
 • następnie zaproszeni goście wygłosili krótkie wystąpienia, składając strażakom życzenia z okazji ich święta oraz wielu sukcesów i dalszego rozwoju dla OSP Kuźnica Kiedrzyńska,
 • złożono meldunek o zakończeniu święta oraz rozprowadzono poczty  sztandarowe oraz pododdziały OSP.   

W uroczystości udział wzięli:

 • Prezes ZOP ZOSP RP, Starosta częstochowski Krzysztof Smela,
 • Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada,
 • Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Cichoń,
 • przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP kpt. Paweł Gronkiewicz,
 • Komendant Gminny OSP Józef Szot,
 • Radny Gminy Artur Wasil,
 • sołtys m. Kuźnica Kiedrzyńska Aneta Soboniak oraz inne osoby zaproszone.

        

 

 

 

 

Data opublikowania: 12:39, 15 maja 2018

Kategorie: Aktualności