Uroczyste otwarcie Oczyszczalni Ścieków w Rybnej

W dniu 22 kwietna odbyło się uroczyste Otwarcie Oczyszczalni Ścieków w Rybnej. Celem inwestycji było usprawnienie pracy instalacji oraz zapewnienie możliwości oczyszczenia zwiększonej ilości ścieków w przyszłości.

Oczyszczalnia przystosowana jest do wymogów prawnych i technologicznych przy zwiększonej ilości dopływających ścieków surowych. Koszt inwestycji 19 614 810zł, czego Wodociągi Częstochowskie 5 276 098,53zł, Gmina Mykanów 14 338 711 zł, z czego pozyskane środki unijne 7 138 492 zł.
 
Inwestycja przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni została zrealizowana w ramach projektu pn. Poprawa jakości środowiska naturalnego subregionu Północnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ujęcia wody „Wierzchowisko” w Gminie Mykanów -etap I, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 
Odbiór końcowy oczyszczalni nastąpił 30 września 2021 roku, lecz ze względów epidemiologicznych uroczyste otwarcie odbyło się teraz.

Data opublikowania: 11:35, 25 kwietnia 2022

Kategorie: Aktualności