Unieważnienie zapytania ofertowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie, informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego na wykonanie usługi szkoleniowej w trzech blokach w ramach realizowanego Projektu Systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych w Gminie Mykanów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które zostało umieszczone na stronie www.mykanow.pl w dniu 09.05.2012 r.

Zapytanie zostaje unieważnione ze względu na występujący w nim błąd. Nowe ogłoszenie pojawi się w najbliższym czasie.

Data opublikowania: 10:55, 23 maja 2012

Kategorie: Aktualności