Uniewanienie zapytania ofertowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie w ramach realizowanego Projektu Systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych w Gminie Mykanów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 23.07.2012r. zamieszczonego na stronie www.mykanow.pl przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie w części dotyczącej zadania 5: Kurs nowoczesnego sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej.

Treść informacji tutaj

Data opublikowania: 10:54, 10 sierpnia 2012

Kategorie: Aktualności