Umowa na wywóz nieczystości podpisana

Rozstrzygnięty został przetarg na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mykanów. W dniu 22 lipca br. Gmina podpisała umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych   z firmą Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach Konopiska ul. Spółdzielcza 1/1.

 

Od 29 lipca firma będzie rozwozić pojemniki na odpady zmieszane i worki na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Selektywna zbiórka odpadów obejmować będzie 4 frakcje:

  • Papier    –   worek niebieski
  • Szkło     –    worek zielony
  • Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe  i metal – worek żółty
  • Odpady biodegradowalne ( trawa, liście ) – worek brązowy.

Worki będą z nadrukami odpowiednio opisane.

 

Razem z pojemnikiem i workami mieszkańcy otrzymają harmonogram odbioru odpadów komunalnych  oraz  informację  „Jak   prawidłowo   segregować  odpady, czyli  co trzeba a czego nie wolno wrzucać  do poszczególnych worków”.

 

Firma będzie wstawiać pojemniki i worki tylko na te nieruchomości, które znajdują  się w ewidencji złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin złożenia deklaracji minął  15 maja br.

Właściciele /współwłaściciele/ nieruchomości, którzy z różnych przyczyn nie złożyli deklaracji  muszą ją złożyć niezwłocznie.  W   przypadku  braku  deklaracji  zostanie  wydana

z urzędu  decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK powstanie na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rybnej. O terminie uruchomienia punktu i regulaminie przyjmowania odpadów w PSZOK  poinformujemy mieszkańców  na stronie www.mykanow.pl.

 

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 09:04, 23 lipca 2013

Kategorie: Aktualności