Uhonorowanie laureatów konkursu ,,Ekologiczna Zagroda 2019″

W dniu 10 września 2019 roku w  GOKiS w Mykanowie, w obecności sołtysów i radnych Gminy Mykanów odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom gminnego konkursu „Ekologiczna Zagroda 2019”.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców terenu gminy Mykanów. W tym roku odbyła się już III jego edycja. Dokonując oceny zgłoszonych zagród, komisja brała pod uwagę estetykę zagrody, produkcję żywności z zastosowaniem zasad dobrej praktyki rolniczej w tym na samo-zaopatrzenie rodziny oraz stosowanie metod rolnictwa ekologicznego, gospodarowanie odpadami, postępowanie ze ściekami komunalnymi, gospodarowanie wodą, ograniczanie niskiej emisji, odnawialne źródła energii co/c. w.u., działania na rzecz przyrody i ochrony krajobrazu.

Po wnikliwej analizie. biorąc pod uwagę obowiązujący regulamin Komisja konkursowa,       w skład której wchodzili pracownicy Urzędu Gminy, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Śląskiej Izby Rolniczej, ustaliła następujące wyniki przeglądu oraz podział nagród i wyróżnień:

I miejsce – Marek i Romana Powrożnik, zam. Grabowa
II miejsce Tomasz Tyfel, zam. Cykarzew Północny
II miejsce- Janina Cebula, zam. Borowno Kolonia

Wyróżnienie – Sebastian Skonieczny, zam. Nowy Kocin

Uczestnicy Konkursu otrzymali z rąk wójta Dariusza Pomady dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe, takie jak pilarka spalinowa, kosiarka oraz dennice wysokie higieniczne czyli dolne części ula wielkokorpusowego. Trzeba podkreślić, że ufundowane  przez Gminę nagrody zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wszystkim nagrodzonym  serdecznie gratulujemy i  dziękujemy za ogromny wkład pracy włożony w estetykę własnych gospodarstw ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska.

Opracowanie:: Izabela Sumlińska i Adam Wochal

Data opublikowania: 13:42, 13 września 2019

Kategorie: Aktualności