Udział przedstawicieli Gminy Mykanów w targach POLEKO

W dniach 15 i 16 października przedstawiciele Gminy Mykanów z Wójtem Krzysztofem Smelą na czele oraz Wodociągów Częstochowskich wzięli udział w konferencji Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań, które było imprezą towarzyszącą międzynarodowym targom ochrony środowiska POLEKO. Konferencja była elementem projektu badawczego, którego celem jest ochrona wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego. Gmina została wytypowana jako reprezentatywna grupa badawcza z terenu całego kraju.

Nasi przedstawiciele udzielali ankieterom około godzinnych wywiadów których określano poziom świadomości ekologicznej obecnie gospodarujących rolników, osób długotrwale zamieszkujących teren gminy, przedstawicieli instytucji kultury, przedsiębiorstwa zajmującego się zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków oraz przedstawiciela władzy lokalnej. Koordynatorami ze strony niemieckiej byli pracownicy Instytutu Ekologii pani dr Grit Martinez i pan dr Nico Stelljes, ze strony polskiej koordynowali projekt pracownicy Akademii Górniczo Hutniczej pani dr Anna Żurek i pan dr Przemysław Wachniew. Gminę reprezentowali Wójt Krzysztof Smela, inspektor ds. rolnictwa Adam Wochal, dyrektor GOK Krzysztof Polewski, członek Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Piotr Kosela, inspektor ds. promocji Jarosław Łapeta, Wodociągi Częstochowskie S.A. reprezentował Dyrektor Techniczny Zbigniew Cierpiał.  Czas pomiędzy wywiadami delegacja spędziła na zwiedzaniu targów zapoznając się z nowoczesnymi technologiami w zakresie zagospodarowania odpadów, produkcji brykietów z biomasy, systemów odnawialnych źródeł energii oraz bogatej wystawy sprzętu komunalnego. Jesteśmy zaszczyceni nominacją i mamy nadzieję na udział w kolejnych etapach projektu. Delegacja niemiecka wkrótce pojawi się na terenie naszej Gminy w celu przeprowadzenia kolejnych badań terenowych. Udział w projekcie to nie tylko aspekt ekologiczny ale również szeroko pojęta promocja Gminy Mykanów na arenie międzynarodowej.

 

Data opublikowania: 05:42, 20 października 2014

Kategorie: Aktualności