Uczniowie z Cykarzewa promują zdrowie

Dzień 23 października 2013 r. Szkoła Podstawowa im. Marcina Kacprzaka w Zespole Szkół w Starym Cykarzewie otrzymała Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Jest to zwieńczenie trzyletnich starań o uzyskanie tego dokumentu. Przyjęcie do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie poprzedzone było licznymi przedsięwzięciami w kierunku promocji zdrowia. Z ogromną chęcią i zapałem podjęliśmy trud przygotowań do znalezienia się w elitarnej grupie placówek legitymujących się tak ważnym certyfikatem.

 

Temat był i jest nam bardzo bliski, choćby z uwagi na to, że patronem naszej szkoły jest nie kto inny, lecz profesor Marcin Kacprzak – lekarz, higienista, propagator idei poprawy stanu zdrowia mieszkańców wsi polskiej. Żył ona latach 1888 – 1968. Pełnił szereg ważnych funkcji. Jako profesor zwyczajny – tytuł uzyskał w 1945r. – prowadził Katedrę Higieny w Akademii Medycznej w Łodzi, Katedrę Akademii Medycznej w Warszawie. Był przewodniczącym Rady Narodowej przy Ministrze Zdrowia w Polsce. Po II wojnie światowej był współorganizatorem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W latach pięćdziesiątych otrzymał, jako jeden z pierwszych, najwyższe wyróżnienie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Genewie – Nagrodę im. Leona Bernarda. Prowadził liczne badania nad zdrowiem ludności wiejskiej. Plonem tych badań były takie prace jak: „Wieś płocka”, „Stan opieki lekarskiej nad ludnością wiejską”, „Gruźlica wsi”. Profesor Marcin Kacprzak to inicjator wielu przedsięwzięć higienicznych, konkursów i wystaw na temat stanu zdrowia mieszkańców wsi polskiej. Uważał on , że „Uczeń powinien wyjść ze szkoły zdrowszy niż do niej przyszedł”. Hołdując tym słowom staramy się wpajać naszym uczniom nawyki dbałości o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Podkreślamy za naszym patronem, że „Zdrowie to skarb największy, z niego płynie radość życia, energia, wiara w siebie, pogoda i zadowolenie. Ono jest bronią dającą nam możliwość owocne pracy i służby dla najbliższych, dla społeczeństwa i dla ludzkości”.
Promocja zdrowia w naszej szkole prowadzona jest od wielu lat. Od 2001roku realizujemy program „Zdrowe plecy”. Terapia obejmuje badania wstępne, ocenę postawy ciała naszych uczniów oraz kwalifikację dzieci do odpowiednich grup ćwiczebnych. W szkole od lat odbywaja się zajęcia gimnastyki korekcyjnej- kompensacyjnej.

Przez cały czas prowadzimy szereg przedsięwzięć związanych z edukacją prozdrowotną, profilaktyką i bezpieczeństwem. Nasza placówka czynnie włącza się w liczne programy i projekty edukacyjne promujące zdrowie, aktywność fizyczną, zdrowy tryb życia, prawidłowe odżywianie, troskę o higienę i bezpieczeństwo.Wiele z nich to działania o zasięgu ogólnopolskim, m.in. Bezpieczna szkoła, Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka, Radosna szkoła, Mleko z klasą, Owoce w szkole, Ratujemy i uczymy ratować, Śnieżnobiały uśmiech, Klub Puchatka, Akademia czystych rąk, Trzymaj formę.

Bezpośrednie wręczenie Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie poprzedziła uroczysta akademia, którą zaszczyciło swym przybyciem wielu gości : Wójt Gminy Mykanów pan Krzysztof Smela, Zastępca Wójta Gminy Mykanów pan Jacek Staniewski, kierownik Referatu Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia pani Ewa Osuchowska , prezes Banku Spółdzielczego w Mykanowie pani Krystyna Skoczylas, Dyrektor Przedszkola w Starym Cykarzeiw pani Barbara Chyrzyńska, Radni gminy Mykanów panowie Jan Mądry i Włodzimierz Cichoń, konsultant Centrum Rehabilitacji i Fizykoterapii w Częstochowie pani Anna Mitko, fizykoterapeuta pan Przemysław Miodek, przedstawicielka Przychodni Lekarskiej w Starym Cykarzewie pani Jadwiga Sikora, Rada Rodziców Zespołu Szkól w Starym Cykarzewie.Po powitaniu gości przez panią dyrektor Małgorzatę Chodecką młodzi adepci sztuki teatralnej w wesoły i dowcipny sposób ukazali skutki braku dbałości o zdrowie. Inscenizacja „Baba Jaga u dentysty” podkreślała potrzebę dbania o higienę jamy ustnej. Ta sama myśl została przedstawiona w kolejnej scence, której akcja rozgrywała się w pewnym królestwie Bula-Bula, gdzie król i jego poddani, karmiąc się tylko słodyczami, niewłaściwie odżywiali się, Następnie dzieci przedstawiły królewnę Śmieszkę, która nie słuchała swych przyjaciół krasnali i nie przestrzegała zasad higieny – zjadła nieumyte jabłko. Uczniowie klas młodszych wierszem i piosenką zachęcali do ruchu, aktywnego spędzania czasu z rodziną oraz do przestrzegania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wszystkie przedstawione przez młodych aktorów scenki miały charakter edukacyjny. Całości towarzyszyły tematycznie przygotowane piosenki, m.in. „Owocowy blues” oraz prezentacje multimedialne ukazujące m.in. piramidę zdrowia, realizację Tygodnia Promocji Zdrowia.

Po części artystycznej nastąpił moment najważniejszy – przekazanie przez pana Tomasza Wojtasika – konsultanta Regionalnego Ośrodka Metodycznego METIS w Katowicach na ręce pani dyrektor Małgorzaty Chodeckiej Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Wręczenia tego ważnego potwierdzenia naszego zaangażowania w promocję zdrowia pogratulował nam także Zastępca Wójta Gminy Mykanów pan Jacek Staniewski.

Na tym zakończyła się uroczystość. Zapewniamy, że z końcem starań o przyznanie naszej szkole w/w Certyfikatu nie kończy się ustawiczna praca nad promocją szeroko rozumianego zdrowia – właściwego odżywiania się, higieny, aktywności fizycznej i bezpieczeństwa.

opr. Mgr Edyta Nadolska

 

{phocagallery view=category|categoryid=247|limitstart=0|limitcount=8}

 

 

 

 

Data opublikowania: 12:14, 6 listopada 2013

Kategorie: Aktualności