Trwa rekrutacja do projektu dla osób bezrobotnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie przypomina o trwającej rekrutacji do projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych w Gminie Mykanów” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Unię Europejską.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu przez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego Uczestnikom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Celami szczegółowymi projektu jest: zwiększenie zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych Uczestników Projektu, przygotowanie Uczestników Projektu do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zapobieganie powstawaniu patologii społecznych oraz  wykluczeniu społecznemu, adaptacja Uczestników Projektu do nowych warunków i mobilności zawodowych oraz zaktywizowanie do poszukiwania pracy.

W tym roku w projekcie dla Uczestników przewidziano:

  • poradnictwo zawodowe, warsztaty komunikacji interpersonalnej, warsztaty wyjazdowe „wykreuj siebie” z zakresu wizażu i komunikacji interpersonalnej, szkolenia zawodowe/kursy.

Zainteresowany zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Mykanowie, ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu. Informacja telefoniczna: 34/3288039 wew.49

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Data opublikowania: 07:22, 27 marca 2013

Kategorie: Aktualności