Trwa nabór do Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich

o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Informujemy, że do 12 marca br. trwa nabór do Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „Polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe”.

Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl:

  • poprawnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej (w wersji *.pdf oraz *.doc/docx), której wzór określony został w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu,

  • potwierdzenia wpisu Koła do odpowiedniego rejestru,

  • krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez Koło, trwającego nie dłużej niż 120 sekund, promującego działalność Koła.

Organizatorzy Konkursu przewidzieli dla Laureatów nagrody pieniężne w wysokości:

  1. Miejsce – 10 000 zł brutto;

  2. Miejsce – 6 000 zł brutto;

  3. Miejsce – 4 000 zł brutto.

Dla Finalistów Konkursu przewidziane są nagrody pieniężne w wysokości po 1 500 zł brutto.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród laureatom nastąpi we wrześniu 2023 r. podczas Dożynek Prezydenckich 2023 w Warszawie.

Szczegóły oraz regulamin konkursu na stronie: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-maloznki-prezydenta-rp

Pliki do pobrania

Data opublikowania: 16:01, 21 lutego 2023

Kategorie: Aktualności