Trening systemu alarmowania i ostrzegania

W dniach 6-8 czerwca 2016 roku (termin zapasowy 9 czerwca) zostaną przeprowadzone krajowe ćwiczenia „RENEGADE-SAREX 17/1″, gdzie w trybie całodobowym odbędą się epizody, dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W trakcie trwania ćwiczenia  Ośrodki Dowodzenia  i Naprowadzania będą emitować sygnały, zgodne z trasą przelotu podejrzanego statku.

 Podczas ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.

W ramach treningu emitowany będzie – dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

 

Szef OC Gminy Mykanów
/-/Dariusz Pomada/

Data opublikowania: 12:24, 2 czerwca 2017

Kategorie: Aktualności