Trening systemu alarmowania i ostrzegania

W dniach 06-09 października 2020 roku zostaną przeprowadzone krajowe ćwiczenia „RENEGADE/SAREX-20. Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia, dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W trakcie trwania ćwiczenia  Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania będą emitować sygnały, zgodne z trasą przelotu podejrzanego statku.

Podczas ćwiczenia w dniu 06 października 2020 roku w godz. 8.00. – 10.00 odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia   i odwołania alarmu.

W ramach treningu emitowany będzie – dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

 

                                                                                   Szef OC Gminy Mykanów                                                              /-/Dariusz Pomada/     

Data opublikowania: 11:48, 5 października 2020

Kategorie: Aktualności