Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

W imieniu Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich z oddziałem w Częstochowie, zapraszamy do uczestnictwa w akcji „Pomocy dla Ukrainy”. Zbiórki darów rzeczowych przyjmowane są codziennie w godzinach 9.00-16.00 w Muzeum Kresowym przy ulicy Nowowiejskiego 3 w Częstochowie.

Ewentualną pomoc finansową można przekazać na wskazane poniżej konto  dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”.

PKO BP I o/Częstochowa 37102016640000390201238427

Data opublikowania: 10:57, 11 marca 2022

Kategorie: Aktualności