Test systemu alarmowania i ostrzegania

W dniach 14-15 listopada 2018 roku (termin zapasowy 16 listopada) zostaną przeprowadzone krajowe ćwiczenia „RENEGADE-SAREX 18/II”. Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia, dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W trakcie trwania ćwiczenia  Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania będą emitować sygnały, zgodne z trasą przelotu podejrzanego statku.

Podczas ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.

W ramach treningu emitowany będzie – dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

 

                                                                                   Szef OC Gminy Mykanów
                                                                               /-/ Dariusz Pomada /

Data opublikowania: 13:37, 13 listopada 2018

Kategorie: Aktualności