Test syren

W dniu 28 maja 2019 roku zostaną przeprowadzone krajowe ćwiczenia „RENEGADE-SAREX 18/II”. Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia, dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W trakcie trwania ćwiczenia  Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania będą emitować sygnały, zgodne z trasą przelotu podejrzanego statku.

Podczas ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.

W ramach treningu emitowany będzie – dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

 

Szef OC Gminy Mykanów
/-/ Dariusz Pomada /

Data opublikowania: 07:24, 28 maja 2019

Kategorie: Aktualności