Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe przetwórstwo i RHD wydłużony o miesiąc!

Termin przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na ” Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” został wydłużony do 24 grudnia 2020r.Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Oferta pomocy finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów:

  • rolników, domowników lub małżonków rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł.
  • rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

Pomoc na „małe przetwórstwo i RHD” przyznawana jest w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji.

 

Data opublikowania: 13:21, 27 listopada 2020

Kategorie: Aktualności