Szkolenie dla strażaków ratowników

W dniu 06 sierpnia b.r. w Urzędzie Gminy w Mykanowie odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem defibrylatora. Defibrylatory służą do ratowania osób, przy niespodziewanym, nagłym zatrzymaniu krążenia. Po rozpoznaniu rytmu  do defibrylacji AED udziela elektrycznego wstrząsu  defibrylacyjnego  o odpowiednim poziomie energii. Szkolenie przeprowadziła Pani Milena Krawczyk reprezentująca  firmę CZARMED ze Stróży, która zrealizowała dla nas dostarczenie sprzętu i urządzeń ratownictwa medycznego w ramach pozyskanych przez Gminę  środków finansowych z Funduszu Sprawiedliwości.  

W szkoleniu wzięli udział strażacy-ratownicy z jednostek OSP, które otrzymały defibrylatory. Otrzymaliśmy 4 takie urządzenia. Przeprowadzono wiele inscenizowanych  ćwiczeń praktycznych, w różnych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia osób poszkodowanych. Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w szkoleniu oraz wyrażali uznanie dla prowadzącego, za wysoki jego poziom i zaangażowanie. Należy podkreślić, że szkolenie zostało przeprowadzone nieodpłatnie.

                                                                                                              Oprac. Mariusz Merc

Data opublikowania: 13:00, 7 sierpnia 2018

Kategorie: Aktualności