Szkolenie dla rolników

Urząd Gminy w Mykanowie oraz Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zapraszają na szkolenie, które odbędzie się w dniu 4 grudnia 2019 r. (środa)  o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie, ul. Samorządowa 1.

Program szkolenia:

 1. Wapnowanie gleb.
 • badanie gleb w zakresie zakwaszenia (odczyn pH) i zawartości makroelementów fosforu, potasu i magnezu,
 • możliwości pozyskania dotacji do zakupu wapna nawozowego w ramach       „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich      wapnowanie”

  Monika Soluch – Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach.

 1. Obowiązkowe ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
 • aktualne przepisy prawne  (w tym: konsekwencje niespełniania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia),
 • wspieranie systemu ubezpieczeń środkami publicznymi.

   Adam Wochal – Urząd Gminy w Mykanowie

 1. Procedury szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.
 • ogólne zasady zgłaszania i szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w tym suszy,
 • System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony przez IUNG PIB w Puławach
 • formy pomocy dla poszkodowanych rolników.

  Olga Susek – Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

 1. BHP w gospodarstwie rolnym.
 • zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej,
 • choroby zawodowe rolników,
 • Konkurs  z atrakcyjnymi nagrodami dla uczestników szkolenia.

   Aneta Szwej – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Częstochowie.

Przewidywany czas szkolenia ok. 2 godz.

 

Szkolenie jest organizowane we współpracy z członkami Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej.

 

 

Data opublikowania: 11:59, 22 listopada 2019

Kategorie: Aktualności