„Światełko nadziei” w Zespole Szkół w Starym Cykarzewie

„Pójdź tam, gdzie ktoś inny nie może działać, bo jest dla niego za ciemno. I zrób tak, żeby zaczął widzieć.”

Świąteczny czas Bożego Narodzenia to czas magiczny – pełen refleksji, rodzinnych spotkań, życzliwości. Ludzie stają się sobie bliżsi, otwarci na drugiego człowieka, jego potrzeby . Nasza szkoła już po raz czternasty włączyła się w akcję charytatywną „Dziewczynka z zapałkami”, której celem jest pomoc bliźniemu. W tym roku pozyskane fundusze przeznaczone zostaną na pomoc Fundacji Częstochowskie Hospicjum dla Dzieci.

Czynnie przyłączyliśmy się także do akcji „Zostań Świętym Mikołajem dla dzieci z Hospicjum”. W szkole prowadzona jest zbiórka m.in. kosmetyków pielęgnacyjnych, zabawek edukacyjnych, słodyczy.

Tegoroczna uroczystość miała miejsce 14 grudnia. Swym przybyciem zaszczycili nas licznie zgromadzeni goście: Wójt Gminy Mykanów Pan Dariusz Pomada, Prezes Banku Spółdzielczego w Mykanowie Pani Krystyna Skoczylas, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Włodzimierz Cichoń, Radny Gminy Mykanów – Pan Marcin Jędrasik,, sołtysi sąsiednich sołectw, Rada Rodziców naszej placówki, Rodzice oraz Dziadkowie uczniów, absolwenci i przyjaciele szkoły. Całość rozpoczęła się serdecznym powitaniem zebranych przez panią dyrektor szkoły Małgorzatę Chodecką. Pani dyrektor przybliżyła ideę i cel zorganizowanego przedsięwzięcia oraz zachęciła wszystkich do ofiarnego włączenia się w akcję.

Młodzi aktorzy z kółka teatralnego szkoły podstawowej przedstawili montaż słowno-muzyczny „Światełko nadziei”. Adepci sztuki aktorskiej
w bardzo wymowny i wzruszający sposób pokazali walkę Dobra ze Złem, zwycięstwo Światła nad Ciemnością. Inscenizacja wzbogacona została przejmującą prezentacją multimedialną, która bardzo obrazowo, na tle piosenki „Dziwny  jest ten świat” Cz. Niemena, pokazała problemy współczesnego świata. Tematyka przedstawienia, scenografia, gra światła, muzyka wprowadziły zebranych w refleksyjny nastrój, skłoniły do zadumy nad tym, co posiada w życiu największą wartość. Całości dopełnił piękny występ chóru uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej. Idea pomocy została podkreślona trafnie dobranymi tekstami scenariusza, jak również mocno wybrzmiała w muzyce: „Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć, siebie samego trzeba dać”.

W szkole podejmujemy wiele działań, których celem jest kształtowanie wrażliwości młodego człowieka. Przybliżamy uczniom ideę szeroko rozumianego wolontariatu. Nasi wychowankowie chętnie podejmują zadania związane z niesieniem pomocy innym. Dzieci bardzo czynnie włączyły się w akcję „Dziewczynka z zapałkami”. Przygotowały ozdoby bożonarodzeniowe i dzięki temu został zorganizowany kiermasz prac uczniów. Upiekły także słodkości, które można było zakupić i skosztować. Zorganizowana została również kawiarenka oraz loteria fantowa. W prowadzonej inicjatywie wzięła udział  cała społeczność szkolna oraz Rodziny naszych uczniów. Świadczy to o bezinteresownej chęci niesienia  pomocy potrzebującym. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu wielu szczodrych, wrażliwych ludzi udało nam się zebrać ponad 4 tys. zł, które przekazane zostaną na pomoc dzieciom z częstochowskiego hospicjum.

Gorące podziękowania składamy wszystkim, którzy okazali dobre serce i przyczynili się do pozyskania funduszy na szczytny cel. Dziękujemy za życzliwość i wsparcie w prowadzeniu akcji „Dziewczynka z zapałkami” oraz życzymy, aby nadchodzące święta minęły w rodzinnej atmosferze, pełnej miłości, zdrowia, pogody ducha i pamięci o tym, że „Tajemnica szczęścia kryje się raczej w dawaniu go innym, niż w szukaniu dla siebie”.
(J. Normand)

Edyta Nadolska
ZS w Starym Cykarzewie

 

 

Data opublikowania: 13:46, 21 grudnia 2016

Kategorie: Aktualności