Sukces projektu „Spotkajmy się i uczmy się razem” – uczniowie z Czarnego Lasu w Sewilli

W grudniu bieżącego roku zakończył się projekt nr 2021-1-PMU-4251 pt. „Spotkajmy się i uczmy się razem”, realizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego koordynatorem była nauczycielka wychowania fizycznego Awieta Szpręgiel.

Głównym celem przedsięwzięcia był rozwój kompetencji kluczowych w zakresie wielojęzyczności, kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się oraz kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. Wzięło w nim udział 30 uczniów z klas VI, VII i VIII naszej szkoły wraz z opiekunami. Był to kolejny projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Czarnym Lesie z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych, tym razem skierowany nie do kadry pedagogicznej, lecz do uczniów.

Projekt składał się z kilku działań, pośród których kluczowymi elementami były intensywne kursy języka angielskiego, przygotowanie kulturowe i pedagogiczne oraz mobilność uczniów w Hiszpanii. Zajęcia prowadziły panie: Aneta Budzikur, Aleksandra Bawor oraz Awieta Szpręgiel. Punktem kulminacyjnym projektu były mobilności dwóch 15-osobowych grup uczniów wraz z opiekunami w Sewilli, które miały miejsce w listopadzie. Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Awieta Szpręgiel, Marzanna Kudrzyn-Kowalska, Aleksandra Bawor, Aneta Budzikur oraz Beata Sikorska. Podczas pobytu uczniowie odwiedzili hiszpańską szkołę, brali udział w licznych zajęciach, w tym sportowych, informatycznych, warsztatach gotowania oraz tanecznych. Opierając się na zdobytej wiedzy i umiejętnościach, wypracowali w grupach polsko-hiszpańskich autorskie infografiki oraz przygotowali prezentację na temat zalet nauki języków obcych, które można zobaczyć na stronie naszej szkoły.

Projekt okazał się ogromnym sukcesem. Zainteresowanie udziałem przekroczyło nasze oczekiwania i możliwości, dlatego nie wszyscy chętni mogli wziąć w nim udział. Uczestnicy bardzo zaangażowali się w zajęcia prowadzone przed mobilnością, a także w trakcie zajęć prowadzonych w szkole hiszpańskiej. Nasi uczniowie chętnie nawiązywali nowe znajomości, dzielili się swoimi doświadczeniami, rozwijali kompetencje językowe, rozmawiając w języku angielskim oraz ucząc się nowych słów w języku hiszpańskim. W wyniku udziału w przedsięwzięciu uczestnicy głębiej zrozumieli potrzebę i zalety nauki języków obcych oraz dostrzegli korzyści z tego płynące. Projekt wywarł również znaczący wpływ na organizację przyjmującą, z którą planujemy dalszą współpracę w ramach eTwinning.

Awieta Szpręgiel, koordynator projektu

 

Data opublikowania: 08:43, 8 grudnia 2022

Kategorie: Aktualności